Edukacja w LKP Lasy Janowskie

Edukacja

Na terenie Nadleśnictwa Janów Lubelski prowadzona jest edukacja leśna społeczeństwa, której celem jest promocja wielofunkcyjnej, trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz upowszechnianie wiedzy o środowisku leśnym.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są:

  1. w Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Lasy Janowskie"
  2. na ścieżkach przyrodniczo-leśnych:
  • ścieżka przyrodnicza w Arboretum Leśnym
  • ścieżka edukacyjna w Rezerwacie Przyrody Szklarnia
  • ścieżka w Rezerwacie Imielty ług
  • ścieżka w Rezerwacie Lasy Janowskie

Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z pracownikiem prowadzącym edukację – Panią Małgorzatą Sowa - kontakt: - tel. (15)8 724 244, tel. kom.  694 497 359, e-mail: malgorzata.szkutnik@lublin.lasy.gov.pl