Brzoza karłowata

Rośliny

Brzoza karłowata (Betula nana) jest gatunkiem rosnącym bardzo wolno, rzadko może osiągać wysokość 1 m przy jedynie nieco większej szerokości. Jest to roślina o zwartej formie, na którą składają się drobne i gęsto ułożone pędy o prawie czarnym kolorze. Odmiana ta jest reliktem glacjalnym, co oznacza, że jest pozostałością z okresu lodowcowego. W Polsce jest ona objęta ochroną gatunkową, naturalnie występuje jedynie na trzech reliktowych stanowiskach: w rezerwacie przyrody Linje na Pojezierzu Chełmińskim, w Górach Bystrzyckich oraz w Górach Izerskich.